KB spesial
Urbanisering handler om at folk flytter inn mot byene. Jo større byene er, jo flere flytter dit. Dette opplever vi også i Nord-Norge. Mange nordnorske byer er små, men likevel vokser de. Flere forhold påvirker denne befolkningsveksten. Et viktig element som ofte trekkes frem, er de små- og mellomstore byenes sentrumskvaliteter, og denne rapporten peker i retning av at økt kvalitet på et bysentrum bidrar til befolkningsvekst.

Nord-Norge-teller

En database med økonomisk og sosial statistikk for landsdelen.

Prøv den her!

Kunnskapsbiblioteket

Biblioteket gir en oversikt over nyttige rapporter og utredninger, med viktig viten om Nord-Norge. 

Se mer her!

Siste nytt

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene i norske kommuner.
I DN 12. mars blir leserne fortalt at Nord-Norge har langt høyere konkursrater enn resten av landet. Særlig skal ratene være høyere enn på Sørlandet (45 prosent over), for årene 2001–2016. Tall fra SSB for perioden etter 2008 viser at de tre fylkene i Nord-Norge ikke har høyere konkursrater.