KB spesial
Sjømatnæringen spiller en stadig viktigere rolle for nordnorsk økonomi. Produktiviteten og lønnsomheten er imponerende høy, og landsdelens bidrag til sjømatnæringen blir viktigere år for år.

Nord-Norge-teller

En database med økonomisk og sosial statistikk for landsdelen.

Prøv den her!

Kunnskapsbiblioteket

Biblioteket gir en oversikt over nyttige rapporter og utredninger, med viktig viten om Nord-Norge. 

Se mer her!

Siste nytt

I DN 12. mars blir leserne fortalt at Nord-Norge har langt høyere konkursrater enn resten av landet. Særlig skal ratene være høyere enn på Sørlandet (45 prosent over), for årene 2001–2016. Tall fra SSB for perioden etter 2008 viser at de tre fylkene i Nord-Norge ikke har høyere konkursrater.
Oljeselskapet Lundin annonserte nylig et nytt olje- og gassfunn i Barentshavet 160 kilometer nordvest for Hammerfest. Med flere prospekter i samme lisens øynes økt lete- og boreaktivitet i nord, men nytt forslag fra Europaparlamentet kan sette en stopper for utviklingen.