Nyhetsarkiv
Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene i norske kommuner.
I DN 12. mars blir leserne fortalt at Nord-Norge har langt høyere konkursrater enn resten av landet. Særlig skal ratene være høyere enn på Sørlandet (45 prosent over), for årene 2001–2016. Tall fra SSB for perioden etter 2008 viser at de tre fylkene i Nord-Norge ikke har høyere konkursrater.
Oljeselskapet Lundin annonserte nylig et nytt olje- og gassfunn i Barentshavet 160 kilometer nordvest for Hammerfest. Med flere prospekter i samme lisens øynes økt lete- og boreaktivitet i nord, men nytt forslag fra Europaparlamentet kan sette en stopper for utviklingen.
På Agenda Nord-Norges første konferansedag vil veien mot 2030 settes på agendaen med 3 scenarioer. Hvor står vi og hvor går vi? Hør stemmer fra sør og fra nord Marte Gerhardsen, Tankesmien Agenda, Kriss Rokkan, SALT og Kristin Clemet, Tankesmien Civita
For ti år siden begynte befolkningsveksten i Nord-Norge å ta seg markant opp, men de siste tre årene har dessverre veksten igjen dabbet av. I perioden etter 2007 bidro både økt innvand¬ring og mindre utflytting til en økt befolkningsvekst i landsdelen, men fra 2014 har bildet endret seg igjen. Med lavere vekst i innvandringen og mer utflytting, har befolkningsveksten falt raskt.