KB Spesial

KB-Spesial

En del tema belyses i form av kortere fagartikler om aktuelle problemstillinger for landsdelen. Tanken er at disse skal ha høy relevans, solid faglig forankring og gjerne ta opp temaer som er politisk eller samfunnsmessig brennbare. Disse ble tidligere kalt for Arena - bilag, men er f.o.m. 2016 kalt KB Spesial

KB spesial
I denne utgaven av KB spesial ser vi nærmere på de nye inntektene til nordnorske kommuner gjennom statens Havbruksfond.
KB spesial
Urbanisering handler om at folk flytter inn mot byene. Jo større byene er, jo flere flytter dit. Dette opplever vi også i Nord-Norge. Mange nordnorske byer er små, men likevel vokser de. Flere forhold påvirker denne befolkningsveksten. Et viktig element som ofte trekkes frem, er de små- og mellomstore byenes sentrumskvaliteter, og denne rapporten peker i retning av at økt kvalitet på et bysentrum bidrar til befolkningsvekst.
KB spesial
I denne rapporten ser vi nærmere på noen sentrale utfordringer i det nordnorske arbeidsmarkedet.
KB spesial
Sjømatnæringen spiller en stadig viktigere rolle for nordnorsk økonomi. Produktiviteten og lønnsomheten er imponerende høy, og landsdelens bidrag til sjømatnæringen blir viktigere år for år.
KB spesial
Nord-Norge er et skattkammer for Norge og et spis- kammers for verden. Derfor flytter norsk økonomi nord- over. Derfor vender verdens oppmerksomhet nordover
KB spesial
EU-landene har helt siden midten av 90-tallet opplevd sterk og økende intern skepsis til EU-prosjektet. Det kom likevel som et sjokk at Storbritannia (UK) den 23. juni stemte for å tre ut av EU. Selv ikke et kriserammet Hellas, med sterke anti-EU-krefter ved roret, vurderte en full exit. En formell utmeldingsprosess ventes å bli annonsert over nyttår.

PDF Arkiv

Her kan du laste ned de nyeste, samt tidligere papirutgaver av KB-Spesial som PDF.