Vi og havet

Det finnes mange grunner til å bo i Nord-Norge. Én av dem er større enn alle de andre til sammen:

Havet.

For alt vi er og alt vi gjør har en direkte eller indirekte sammenheng med kyst og hav. Selv reindriftssamen innerst på Finnmarksvidda er aktiv bruker av havet.

Derfor har denne spesialversjonen av Konjunkturbarometer for Nord-Norge som mål å tilføre landsdelen og Norge mer kunnskap og nye analyser om våre egne havområder. Vi skal være verdensledende på kunnskap, fakta og innsikt om bærekraftig bruk av havressursene. I tillegg ønsker vi å gi våre beslutningstakere – både i næringsliv og politikk – noen helt konkrete råd på veien inn i fremtiden.

Vi og havet handler om havet, men også om nordlendingen på, i og ved havet. 

Hedda er i dag 13 år gammel. Hun lever et aktivt ungdomsliv på Bleik på vestsiden av Andøya, i tett samspill med havet. Hvordan vil livet hennes se ut om 30 år? Det eneste vi vet er at dagens kystsamfunn vil endre seg, og at vi kan være med på å sette kursen. I Vi og havet tegner vi opp fire fremtidsbilder der Hedda står i sentrum for nye samfunnstrender. Bildene kan hjelpe oss til å utvide vår forståelseshorisont og kanskje også justere våre forventninger til fremtiden og havet. 

Til syvende og sist handler det om mennesker. Ikke minst unge mennesker.

Hele rapporten kan lastes ned som pdf her