Nord-Norge mot 2030 - innspill fra Salt

Rapport presentert ved Kriss Rokkan Iversen