Nord-Norge mot 2030 - innspill fra Civita

Rapport presentert ved Kristin Clemet