Nord-Norge mot 2030 - innspill fra Agenda

Rapport presentert ved Marte Gerhardsen