Investeringer i Nord-Norge

KB presenterte for første gang en investeringsoversikt høsten 2013. Investeringskartleggingen ble godt mottatt og nytteverdien synes å være stor. Høsten 2014 ble derfor oversikten oppdatert med ferske tall og langt flere investeringsprosjekter ble identifisert. Denne høsten er oversikten nok en gang komplementert og ytterligere investeringsprosjekt er identifisert.

KB presenterte for første gang en investeringsoversikt høsten 2013. Investeringskartleggingen ble godt mottatt og nytteverdien synes å være stor. Høsten 2014 ble derfor oversikten oppdatert med ferske tall og langt flere investeringsprosjekter ble identifisert. Denne høsten er oversikten nok en gang komplementert og ytterligere investeringsprosjekt er identifisert.

I dette kartet presenteres en oversikt over ønskede, planlagte og igangsatte investeringsprosjekter i landsdelen. Til sammen er det kartlagt investeringer for nærmere 410 mrd kroner for perioden 2016 - 2022. I tillegg kommer en lang rekke med mindre investeringsprosjekter som ikke fanges opp av denne tellingen.

Oversikten som presenteres her er basert på 428 identifiserte investeringsprosjekter.

Invester

 

Fig18

 

Fig19

 

Investeringsdrøm, finansiert, igangsatt

Tidspunktene for oppstart og avslutning er heftet med stor usikkerhet, og enkelte prosjekter vil nok aldri bli igangsatt. Både grunnet usikkerhet knyttet til finansiering og endrede konjunkturer. De investeringer det knyttes størst sikkerhet ved er offentlige investeringer som er identifisert gjennom offentlige virksomheters langtidsbudsjetter. Boliginvesteringer vil også ha en høy grad av sikkerhet.

Fig21

Offentlig, privat og offshoreinvesteringer

Oversikten over offentlige investeringer er i stor grad hentet fra de statlige organer som har ansvaret for investeringstiltakene. Oversikten over private investeringer er hentet fra en rekke ulike kilder, hvor blant annet SpareBank 1 Nord-Norges finmaskede kontornett i landsdelen har bidratt med informasjon.

Fig22