Ingen og havet

Hedda styrer mikrodronen med lette bevegelser på joysticken. Alt ser bra ut rundt merden, men merdogrammet forteller henne at noe er i veien. Hun flyr mikrodronen høyere opp for å få et overblikk. Havet ligger blikk stille rundt det selvstyrte oppdrettsanlegget. Hun sjekker fjernsensorene for salt- og syrenivået og gjør en rask justering.

Hun synes nesten det ser ut som merden har flyttet på seg, og blir bekymret for at det er noe galt med fortøyningen. Hedda banner lydløst. Hun ser slitent ut over kontorlandskapet med 900 droneoperatører fra 50 land. At Control Eiendom fikk på plass et så stort bygg i millionbyen Malmø er imponerende. Allikevel er det trangt om plassen her nå. Hun snur seg mot Yana ved siden av, og spør på stotrende russisk om hun kan gjøre et ekstra feilsøk for henne. Yana ser raskt over en rapport om vannforholdene i de landbaserte lakseoppdrettsanleggene på Kolahalvøya. Hun ser på klokken og åpner feilsøkingsprogrammet med et lite smil.

Etter uværet forrige uke, er Hedda bekymret for barndomshjemmet på Bleik. Det har stått tomt for lenge nå. På GoogleBnB viser ikke folk lenger særlig interesse for hus på steder hvor det er folketomt. Vedlikeholdsrobotene hun leide i fjor klarte ikke å skrape ned den slitte nanomalingen på ytterveggene, og nå renner det vann inn gjennom droneporten i taket. Det begynner å bli dyrt å holde huset i live nå. Over 30 prosent av bygningene på Bleik har blitt revet de siste 15 årene. Hun zoomer inn mot kysten og puster lettet ut. Huset holder stand, og ser akkurat så idyllisk ut som hun husker det fra barndommen. Minus naboene. Og minus fiskehjellene, skolen og butikken som bare var en liten båttur unna.

Arbeidsplassene forsvant med automatiseringen på 20-tallet og den treige omstillingsevnen i næringslivet i nord. Kystfiskerne ble overflødige da havfiskereformen av 2029 flyttet all aktivitet over på trålere. Turiststrømmen stagnerte kraftig fordi bygdene ble tømt for folk, men i Tromsø, Alta og Kirkenes har turistveksten vært enorm. Olje- og gassproduksjonen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ble en stor suksess fra 2030, basert på underjordiske tunnelløsninger for produksjon. Borte var alle installasjoner på havbunnen og på overflaten. Dermed kunne befolkningen i denne regionen hverken se, høre eller brødfø seg av oljenæringen. Mange trodde hyperloopen og de nye svevebåtene skulle gjøre det mulig å bli boende i kystdistriktene, men effekten ble motsatt: Det ble lettere å flytte. Bare noen få ble igjen; de som ikke klarte å forlate den store stillheten.

Nå er nordlendingene spredd for alle vinder, på jakt etter arbeid og et bedre liv for seg selv og familiene sine. Hedda tok turen til Sør-Sverige, men har fått fortsette med næringen som har livnært familien hennes i generasjoner, selv om arbeidet gjøres fra en kontrollstasjon i Malmø. Herfra leder de fôr- og feilsøkingsarbeid for 45 prosent av den globale havbruksnæringen.

Hedda tar en siste titt på pikslene som til sammen utgjør barndomshjemmet. I det dronen skal inn for landing, sveiper kameraet over en tidlig satsing på masseturisme. Den bommet totalt. Ingen ville vel komme på opplevelsesreise til et område hvor det ikke fantes tilbydere av nettopp opplevelser, hvor butikker ble lagt ned én etter én når alt ble handlet over nett, og hvor hoteller og infrastruktur satt fast i en tidsalder som ikke passet den moderne turisten.

Foto: (c) Warholm film/SALT AS

I 2050 er Nord-Norge blitt en region som egner seg svært godt for et havbruk som henter ut store verdier til eierne. Eiere som i all hovedsak holder til utenfor landsdelen. Bare de siste årene har omsetningen fra merdene økt med 40 prosent. Med varmere vann kommer også flere fiskearter. Kanskje kjenner ikke torsken seg så velkommen lenger, men oppdrettslaksen og makrellen trives.

Befolkningen i Nord-Norge har krympet kraftig de siste årene. Over 30 år har befolkningen i de kystnære distriktskommunene falt med 40 prosent. Det ligner utviklingen vi opplevde på 80-tallet. Befolkningen har hopet seg opp i den største byen Tromsø, som nå har over 90 000 innbyggere. Universitetene i byen leverer forelesninger om digitalt havbruk og klimautfordringer i havet og Arktis på nett til hele verden, og forskningsmiljøet og teknologibedrifter gir råd om hvordan andre land bør håndtere klimakrisen i kystsonen. Samlet har befolkningen og antall sysselsatte i Nord-Norge falt med 15 prosent.

Ingen og havet: Sysselsetting i 2016 og 2050