Havet og Nord-Norge i 2050; Fire fremtidsbilder

I dag lever Nord-Norge av havet. Havet blander seg inn i nesten alt vi produserer, og ganske mye av det vi konsumerer. Prognoser og planer for fremtidig vekst og velstand hviler stort sett på hva mer vi kan få ut av havet. Men er det så sikkert at havet vil fortsette å være vår beste venn? Er det så sikkert at den ønskede veksten gir en fremtid som vi setter pris på? Og er det så sikkert at vi klarer å styre utviklingen i den retningen vi ønsker?

Her drar vi opp fire scenarier for Nord-Norge og havet i 2050. Hvert scenario inneholder også en prognose for havnæringenes utvikling.

Hedda har blitt 45 år gammel, og Bleik på Andøya ser annerledes ut enn i dag. Klima, teknologi og globalisering drar i ulike retninger i disse fire fremtidsbildene. Hvilke som er mest sannsynlig, kan bare fremtiden vise. De fire historiene åpner for refleksjon rundt hvilken fremtid vi ønsker, og hva som skal til for å påvirke utviklingen i en retning som er til det beste for landsdelen.

Ingen og havet - i scenarioet har droneoperatørene overtatt styringen av sjømatanleggene.

Det industrialiserte havet - i scenarioet har man fått en kraftig økning av sysselsatte innen havbruk og befolkningen i Nord-Norge.

Havet en forbannelse - i scenarioet er havet dødt etter at klimakrisen slo til for fullt.

Streng forvaltning - i scenarioet ble turiststrømmen begrenset og styrt, som i sum har  medført til en moderat sysselsettings- og befolkningsvekst.

Vi har valgt å komme med noen råd: 5 råd på veien inn i fremtiden.

 

Figuren viser sysselsetting i dag og i 2050. Vi har skissert utviklingen i sysselsetting i de havbaserte næringene og totalt for Nord-Norge i de fire scenariene. Her er det store forskjeller. Det kan ved første øyekast se voldsomt ut, men for de som kjenner historien om økonomisk vekst i ulike regioner i Norge, er alle sceneriene godt innenfor det norske regioner allerede har opplevd i moderne tid.

Sysselsetting i dag og i 2050: Fire scenarier