G.U.D.: Stormen fornyer sentrum i Bodø

Urbanisering handler vel så mye om fornying av byrommet som om størrelsen på byer. Skal en by fungere godt som et sted å bo og leve, må det ha et velfungerende og attraktivt sentrum. Langt fra alle byer i Nord-Norge har det. Bodø har tatt grep og revitalisert sitt sentrum, til glede for hele befolkningen.
Foto: Shutterstock

Da kulturkvartalet Stormen i Bodø inviterte til åpningskonsert den 15. november 2014, markerte det slutten på en debatt som hadde pågått helt siden slutten av 90-tallet: Hva skulle man gjøre med busstorget i sentrum? Man endte på å bygge det som skulle bli en av landsdelens viktigste arenaer for kunst og kultur.

Prosjektet, med et budsjett på 1,2 milliarder kroner, møtte mye motstand fra befolkningen. I valget mellom å bruke penger på en kulturell storstue eller basisoppgaver som skole, helse og omsorg, mente mange at byggingen var sløseri. Heller ikke valg av arkitekt og utforming foregikk uten protester. Nå, tre år etter åpningen, er det lett å se at prosjektets visjon har blitt oppfylt; å styrke byens sentrum som besøksmål for egne innbyggere og tilreisende gjennom innhold og opplevelser i et tiltalende sentrum.

Det var ikke bare Stormen dette handlet om: Slitte parkerings- og bussholdeplasser i sentrum ble erstattet med en moderne bystruktur med tilpassede bygg og klart definerte gater og byrom. Både lekfolk og fagfolk berømmet etter hvert arkitekturen, materialvalg og løsninger, og kulturkvartalet har vunnet både byggeskikk- og arkitektpriser.
- Mens innbyggerne tidligere var skeptiske, snakker de nå stolt om Stormen sier direktør i Stormen bibliotek og litteraturhus, Trud Berg.

Foto: Stormen Bibliotek, Ernst Furuhatt

Det nye biblioteket har tilført sentrum noe helt nytt. Det fylles med mennesker som bruker det til langt mer enn å lese og låne bøker og tidsskrifter. Noen deltar på de ulike arrangementene, andre bruker lokalene som oppholdssted og til en pause fra hverdagen. Sammenlignet med andre biblioteker i Norge er biblioteket i Stormen svært godt besøkt. Barnearrangementene er populære, og skoler, barnehager og småbarnsfamilier er ivrige brukere av tilbudet. Biblioteket har med andre ord blitt en viktig møteplass for hele Bodøs befolkning, og slike steder er det ikke lett å skape. Studentene har også funnet sin plass i lokalene, fordi gode arbeidsforhold har bidratt til at de nå bruker Stormen som leseplass. Endelig har man klart å koble studentgettoen på Mørkved til bysentrum.

Både nye serveringstilbud og ny hotellvirksomhet er etablert i sentrum. Hotell Scandic Havet åpnet sommeren 2014, og det skapes klare synergier. – Vi har et stort antall gjester som overnatter hos oss før eller etter en kulturell opplevelse på Stormen, sier markedsavdelingen på hotellet. - Vi tror nok også at våre gjester bidrar til mer liv i området. Der det er mange mennesker kommer det gjerne flere.

Også ved Koch kjøpesenter har man opplevd en markant økning i omsetningen etter at Stormen åpnet. – Jeg tror det er veldig viktig med møteplasser som biblioteket for å holde liv i sentrum. Utviklinga tok virkelig fart da Stormen ble åpnet, har senterleder Johan Jørgen Koch tidligere uttalt.
Omsetningen ved kjøpesenteret steg med hele 40 prosent det første året etter åpningen. Etter senterets vurdering skyldtes 20 prosent Vinmonopolets etablering, mens de øvrige 20 prosentene kom takket være kulturkvartalet.

– Kulturhuset har med sitt mangfoldige tilbud vitalisert byens kultur- og byliv. Her skjer det stadig noe, folk møtes, og det gir byen ny puls og energi, sier byplansjef Annelise Bolland.

I fortsettelsen av byggingen av Stormen er nye prosjekter og planer blitt til. Nye grøntarealer og åpning av sjøfronten med lett tilgjengelig havnepromenade, er to eksempler. Et særlig viktig grep, i følge kommunen selv, er den nye arealplanen, som åpner for boligutvikling i sentrumskjernen. Nå er nærmere 700 nye sentrumsboliger under planlegging.