G.U.D. i verden

Vi som bor på denne kloden preges tidvis av sterke samfunnskrefter som påvirker og endrer vår hverdag. Slik har det vært i lange tider. I dag er det særlig tre trender som skaper endringer i vår verden: Globalisering - Urbanisering - Digitalisering

Det er snakk om samfunnsmessige og teknologiske prosesser med krefter som kan konkurrere med den største religion.

Derfor gir vi de tre kreftene stempelet G.U.D.

De bærer i seg både kilden til og løsningen på vår tids største problemer: Klimakrise, økt sosial ulikhet, underutviklede land, militære konflikter og mangel på naturressurser.

G.U.D preger verden – og dermed også Norge og Nord-Norge.

Globalisering blir et kjent begrep tidlig på 80-tallet. Det viderefører og utvider begrepet «internasjonalisering». Både i rike og fattige land konsumeres varer og kultur fra alle verdenshjørner. Mye blir amerikanisert, men også italienske, japanske og meksikanske skikker dukker opp nesten overalt i verden. Bedriftenes produksjonslinjer stykkes opp og spres globalt. De multinasjonale kjempene får en stadig viktigere rolle i økonomien. Nå er det kineserne som bygger broer i Ofoten. Folk fra fremmede kulturer og land langt borte utgjør en raskt voksende andel av befolkningen i den rike delen av verden. Penger til investering i næringsliv hentes like gjerne inn fra Senzchen i Kina som fra Harstad, og pensjonspengene våre puttes i Malaysiske obligasjonsfond.

Les mer om globalisering.

Digitalisering ble kanskje kjent som begrep med Allan Turings binære (0 og 1) datamaskin, som han utviklet under krigen. Dagens digitalisering handler ikke om fysiske PC-er, CD-er og roboter, men om hvordan digitale systemer som snakker sammen får prege vår hverdag. Vi snakker om digitale styrings- og overvåkningssystemer, The Internet of Things, autonome kjøretøyer, digital helse og big data. Delvis kan man koble dette opp til automatisering, men først og fremst handler det om mobil og trådløs kommunikasjon.

Les mer om digitalisering.

Urbanisering handler delvis om store byers vekst og hvordan de organiseres og fungerer. Det urbane levesett får stadig mer oppmerksomhet fordi det er klimavennlig, sosialt attraktivt og skaper en mer effektiv økonomi. Urbanisering handler også om samspillet mellom små og store byer og forholdet til deres omland og periferi. Og ikke minst handler det om hvordan byen er utformet som et senter eller et rom for innbyggerne. Uten et attraktivt senter, mister byen sin attraktivitet som bosted og møteplass. Fordi stadig flere bor i byer, blir landsbygda gradvis mer folketom. Det gjør noe med oss som mennesker med rot i naturen. Ikke minst i Nord-Norge, der naturen kommer så tett på.

Les mer om urbanisering.