G.U.D.: Hele verden vil ha raketter på Andøya

Vi har blitt avhengig av teknologi i verdensrommet. Værvarsling, TV-overføringer, minibankuttak, taxibestillinger og sjønavigasjon. Alt baserer seg på signaler som går via rommet. Snart vil førerløse biler også styres med signaler fra rommet. Andøya Space Center (ASC) er en sentral aktør i denne nærmest eksplosive teknologiutviklingen, og ambisjonene for fremtiden er høye. Ytterst på Andøya leverer dette høyteknologiske senteret avanserte romtjenester til kunder fra hele verden.
Foto: Andøya Space Center, Trond Abrahamsen

Den 18. august 1962 forlot raketten Ferdinand 1 bakken fra det nye oppskytingsfeltet Oksebåsen. Siden den gang har ASC gjennomført mer enn 1 000 oppskytinger av sonderaketter til bruk i sivil forskning innen romteknologi og romfysikk. Senteret, som dels eies av staten og dels av Kongsberg Gruppen, har rundt 70 ansatte og årlige inntekter på om lag 120 millioner kroner.


I tillegg til rakettoppskytinger, gjennomfører senteret et betydelig antall slipp av vitenskapelige ballonger. Senteret eier og driver også observatoriet ALOMAR, et system av bakkeinstrumenter som benyttes i utforskningen av det nære verdensrom. ASC huser også Nasjonalt senter for utdanning innenfor romrelatert opplæring (NAROM), der det årlig gjennomføres rundt 40 kurs og seminarer for mer enn 2 000 norske og utenlandske studenter. ASC huser i tillegg Andøya Test Center (ATC), som tilbyr utprøving av våpensystemer som virker fra både sjø-, luft- og landbaserte plattformer.

Avsides beliggenhet er et konkurransefortrinn

Den nordlige beliggenheten, kystlinja og en flat og åpen topografi gir muligheter til leveranser som få andre steder kan tilby. Midnattssola gjør at aktiviteten i praksis kan drives døgnet rundt om sommeren. Den barske vinteren gjør anlegget velegnet til test av både militære og sivile systemer beregnet brukt under arktiske forhold. ASC tiltrekker seg derfor en rekke produsenter innen forsvarsindustrien, verdens mest sentrale romfartsaktører, universiteter og forskningsinstitusjoner. På kundelista finner vi for eksempel romfartsorganisasjoner som ESA, NASA og japanske JAXA.

Foto: Andøya Space Center, Trond Abrahamsen
Mikrosatellitter: Et nytt satsningsområde med stort potensial

Markedet for små satellitter er i kraftig vekst, og markedet er globalt. De benyttes til å levere tjenester for internett, telekommunikasjon, jordobservasjon, værdata og overvåking av skipstrafikk. Over 1 500 aktive satellitter sikrer i dag at informasjon spres mest mulig effektivt. Hvert år skytes det opp 250 nye satellitter. Det er stor mangel på områder der de kan skytes opp, og allerede i dag sliter mange aktører i markedet med å få opp sine satellitter. Få steder i Europa egner seg til denne typen virksomhet, blant annet fordi andre territorier eller land ligger i veien. «I mange land utgjør ofte annen luftromsaktivitet et ytterligere hinder» påpeker Odd Roger Enoksen, administrerende direktør i ASC.

Det heter seg gjerne at «den enes død er den andres brød». Beslutningen om nedleggelse av flyaktiviteten på Andøya Flystasjon kan gi enda mer fordelaktige forhold for oppskyting av bæreraketter for satellitter på Andøya. ASC har jobbet med satellittprosjektet i snart 10 år. Det gjenstår fortsatt en del arbeid, men første testoppskytning er planlagt i høst. Enoksen mener at de første oppskytingene kan gjennomføres rundt 2020-2021 dersom alt går etter planen. Totalt vil prosjektet kreve investeringer på nær 1 milliard kroner, men dersom det lykkes vil det gi store kommersielle inntekter og kraftige ringvirkninger i regionen.

– Får vi dette på plass, vil det kunne gi et sted mellom 200 og 300 nye arbeidsplasser.
I så fall vil det være en kjærkommen erstatning for noen av de anslagsvis 650-700 arbeidsplassene som direkte eller indirekte går tapt som følge av nedleggelsen av flybasen, sier Enoksen

Ubemannede fly er også fremtiden

Utvikling og bruk av fjernstyrte og ubemannede farkoster, såkalte Remotely Piloted Aircraft (RPA), er en bransje og et marked i enorm global vekst, og anvendelsesområdene utvides stadig. ASC ønsker å ta en viktig posisjon i markedet for testing og trening med slike farkoster. Det anslås at dette markedet vil omsette for rundt 100 millioner dollar globalt bare de neste 4-5 årene.
Takket være tilgangen på store og åpne områder over land og sjø, lite press fra annen flytrafikk og lokalisering nær fasilitetene ved Andøya Flystasjon, er senteret ideelt for denne aktiviteten.