G.U.D.: Elkem Bluestar - en ekte global eksportør i nord

Elkem har nærmere 350 ansatte i Nord-Norge, fordelt på anlegg i Mo i Rana, i Tana og i Sørfold kommune i Salten. Elkem er kroneksempelet på en globalisert bedrift. Den er nå eid av China National Bluestar. Selskapet leverer stadig mer spesialiserte produkter til alle verdens hjørner, og utgjør en viktig del av en globalisert verdikjede der nordnorske metallprodukter ender i alt fra mobiltelefoner og solcellepaneler til kosmetikk og legemidler. Å overleve i en slik globalisert hverdag handler om å innovere fortløpende, dels for å kunne tilby nye og bedre produkter og dels for å holde kostnadene nede. Nettopp dette har Elkem blitt en spesialist på, og dette synes også her i nord.
Foto: Mo Industripark

Mange av oss tenker på metallindustrien som produsenter av enkle råvarer hvor vårt eneste fortrinn er billig strøm. Elkems virksomhet i Norge og Nord-Norge viser at dette er en seiglivet vrangforestilling. Elkem har blitt en av verdens ledende produsenter av avanserte silisiumrelaterte materialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvartsitt som hentes ut av berget, til smelting av silisium, spesialprodukter innen silikoner, metaller som aluminium og råmaterialer til solceller. I tillegg produseres det støperilegeringer, karbonmaterialer og det mye etterspurte og bredt anvendbare stoffet microsilica. 

Å være en del av den kraftkrevende industrien er ingen spøk. Bare spør de som vokste opp i Mo i Rana, Mosjøen og Meløy på 60- og 70-tallet. Prisene på både kraft og metaller gikk i hytt og pine, folk gikk fra en trygg tilværelse som industriarbeider til en hverdag med konstant frykt for ledighet og trygd. På 30 år har man gått fra en verden med nasjonale statsgaranterte hjørnesteinsbedrifter som produserte standard råvarer, til kompetansetunge og spesialiserte industribedrifter som nesten utelukkende inngår i store globale konsern. Slik sikres mer varige konkurransefortrinn. Det handler om foretak som Alcoa, Glencore, Nexans, Celca, Yara og Elkem.

Å stadig lage nye spesialiserte produkter krever vilje til å satse på innovasjon. Elkem har 400 ansatte som jobber med forskning og utvikling. Bedriften har gående seks parallelle forskningsprosjekter med midler fra Norges forskningsråd, bare i 2017. I Salten har man nylig investert 250 millioner kroner i smelteovner for å øke renhetsgraden og legge til rette for flere spesialiserte produkter. Ovnene kjøres i økende grad av sivilingeniører og dr. ingeniører, og spesialiseringen skjer allerede i smeltehallen – m.a.o. tidlig i verdikjeden. Elkem Salten leverer råvarer til Elkems silikondivisjon som har over 1 200 patenter og utvikler omkring 10 nye produkter hvert år. Mer enn 20 prosent av salgsinntektene til denne divisjonen kommer fra produkter som er under 5 år gamle. Nylig annonserte også Elkem at de vil investere 150 millioner korner i oppgradering av smelteverket i Mo i Rana, som de kjøpte fra Fesil i 2016. 60 av millionene skal gå til å redusere støvutslippet fra verket.

Foto: Elkem

- Støvproblematikken er kompleks, men vi skal i hvert fall ta vår del av ansvaret gjennom å få verket i Rana opp på Elkem-standard, sier Trond Sæterstad som leder Elkem Silicon Materials.

Han legger tydelig vekt på at man oppnår en unik posisjon gjennom lokaliseringen i Nord-Norge.

- Det er en stor fordel at hele verdikjeden fra råvaren kvarts til ferdig silisium er plassert i landsdelen. Når dette kombineres med den korte avstanden mellom operatør og ledelse, sikrer man god flyt i det kontinuerlige innovasjonsarbeidet.

I Nord-Norge har Elkem også satset tungt på å spare energikostnader. Mo Fjernvarme AS og Elkem Rana AS har inngått en 15 års samarbeidsavtale om energigjenvinning. Elkem Salten er i gang med en forstudie for å bygge energigjenvinningsanlegg på smelteverket. Målet er å gjøre verket til et av de mest energieffektive i verden, takket være store ovner og effektiv produksjon. I Salten har man utviklet en verdensledende teknologi for reduksjon av NOx-utslipp som nå vil rulles ut på flere smelteverk. Dette kan etter hvert bli en eksportvare i seg selv.

Elkems virksomhet ledes fra Norge, og inkluderer i dag hele 26 verk verden over. I tillegg har man salgskontorer i mer enn 50 land. Med China National Bluestar på eiersiden, har Elkem blitt ytterligere globalisert, med tyngdepunkter i flere verdensdeler.