Nord-Norge-teller

En database med økonomisk og sosial statistikk for landsdelen.

Prøv den her!

Kunnskapsbiblioteket

Biblioteket gir en oversikt over nyttige rapporter og utredninger, med viktig viten om Nord-Norge. 

Se mer her!

Siste nytt

På Agenda Nord-Norges første konferansedag vil veien mot 2030 settes på agendaen med 3 scenarioer. Hvor står vi og hvor går vi? Hør stemmer fra sør og fra nord Marte Gerhardsen, Tankesmien Agenda, Kriss Rokkan, SALT og Kristin Clemet, Tankesmien Civita
For ti år siden begynte befolkningsveksten i Nord-Norge å ta seg markant opp, men de siste tre årene har dessverre veksten igjen dabbet av. I perioden etter 2007 bidro både økt innvand¬ring og mindre utflytting til en økt befolkningsvekst i landsdelen, men fra 2014 har bildet endret seg igjen. Med lavere vekst i innvandringen og mer utflytting, har befolkningsveksten falt raskt.